Padá dážď UZDRAVENIA

KAŽDÝ MÔŽE BYŤ UZDRAVENÝ Z AKEJKOĽVEK CHOROBY

Prvá pravda

JEŽIŠOVÝMI RANAMI

On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. 1Pet 2,24

Druhá pravda

BOŽÍM SLOVOM

Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich. Mat 8,16

Tretia pravda

MOCOU SV.DUCHA

Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním. Sk 10,38

Štvrtá pravda

VYZNANÍM HRIECHU

Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Jak 5,16